Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Odbiór końcowy projektu

Powiększ zdjęcie Wyremontowany%20budynek%20Domu%20Dziecka%20w%20Pacółtowie

20 maja 2020 komisja odbioru powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim dokonała odbioru końcowego projektu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”  na działce nr 117/14 obręb Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ”Poddziałania 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej o: Odbiór końcowy projektu

Realizacja programu "Zdalna Szkoła"

Powiększ zdjęcie Przekazanie%20komputerów%20zakupionych%20w%20ramach%20programu%20

Powiat Nowomiejski w ramach otrzymanych środków  z programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupił  komputery dla szkół. 

Czytaj więcej o: Realizacja programu "Zdalna Szkoła"

Program "Zdalna Szkoła"

Program

Powiat Nowomiejski znalazł się na liście rankingowej gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dnia 27.04.2020 roku została podpisana umowa na kwotę 69 840,00 zł (co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu) w ramach której zostaną zakupione laptopy dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku i Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki poprzez tzw. zdalne nauczanie uczniom i nauczycielom, którzy mają utrudniony dostęp do komputera.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tymczasowe zamknięcie szkół spowodowało konieczność wypracowania nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Czytaj więcej o: Program "Zdalna Szkoła"