Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

Powiększ zdjęcie Dom%20Dziecka%20w%20Pacółtowie

27 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”. Projekt dofinansowany jest z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”