Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” na półmetku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” realizowany przez Powiat Nowomiejski znalazł się na półmetku realizacji. Jest on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Dla wszystkich zadań przewidzianych w projekcie wyłoniono Wykonawców. Niektóre z zadań zostały już zakończone. I tak:

 1. Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 orz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z usług – zadanie w trakcie realizacji – Wyłoniono wykonawcę prac – GEOBID Sp. z o.o. z/s w Katowicach (planowany termin zakończenia luty 2020 r.).
 2. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Wykonawca prac: Top-Info Sp.z o.o. z/s w Kielcach – zakończono realizację zadania w październiku 2019 r.
 3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno – Wykonawca prac: GEOPROFIL Sp. z o.o. z/s w Poznaniu - zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia grudzień 2019 r.).
 4. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terminu miasta oraz zawartych zbudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim – Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o. z/s w Żorach – zakończono realizację zadania w październiku 2019 r.
 5. Modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego – Wykonawca prac: Szymon Czyża Karol Szuniewicz Bartosz Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c z/s w Olsztynie - zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia luty 2020 r.).
 6. Nadzór i monitoring nad zadaniami projektowymi z zakresu:
 • utworzenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terminu miasta oraz zawartych zbudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim – Wykonawca prac: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z/s w Olsztynie - zadanie zrealizowano,
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Grodziczno – Wykonawca prac: GEOTRONIKA Mariusz Wilamowski z/s w Olsztynie – zadanie w trakcie realizacji,
 • modernizacja osnowy wysokościowej z terenu Powiatu Nowomiejskiego – Wykonawca prac: Usługi geodezyjne Andrzej Kudłacik z/s we Wrocławiu - zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia luty 2020 r.).

W wyniku realizacji opisanych zadań do chwili obecnej utworzono bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terminu miasta oraz zawartych zbudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim – informację o tym podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatu Nowomiejskiego (https://www.powiat-nowomiejski.pl/art,3,informacja-starosty-z-14102019). Dodano możliwość przeglądania utworzonej bazy danych w geoportalu powiatu nowomiejskiego pod adresem  http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/ lub w formie usługi WMS pod adresem  http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php .
Dokonano również cyfryzacji zaplanowanych w projekcie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które wraz z innymi dokumentami zasobu będą udostępnione za pomocą e-usług.
Termin finansowego zakończenia realizacji projektu planowany jest na 30.04.2020 r.