POWIAT NOWOMIEJSKI

Program "Zdalna Szkoła"

4 maja 2020

Program

Powiat Nowomiejski znalazł się na liście rankingowej gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dnia 27.04.2020 roku została podpisana umowa na kwotę 69 840,00 zł (co stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu) w ramach której zostaną zakupione laptopy dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku i Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki poprzez tzw. zdalne nauczanie uczniom i nauczycielom, którzy mają utrudniony dostęp do komputera.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tymczasowe zamknięcie szkół spowodowało konieczność wypracowania nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych.