POWIAT NOWOMIEJSKI

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

Artykuły

Zakończenie projektu

16 kwietnia 2020 r. dokonano odbioru ostatniego zadania realizowanego w projekcie „ Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego beneficjentem był Powiat Nowomiejski. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.
Wartość projektu 1 665 274,96 zł, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 1 403 073,72 zł stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych w projekcie. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Powiatu Nowomiejskiego.

Czytaj więcej o: Zakończenie projektu

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” na półmetku

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” realizowany przez Powiat Nowomiejski znalazł się na półmetku realizacji. Jest on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Czytaj więcej o: Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” na półmetku

Informacja o realizacji projektu

30 listopada 2017 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Czytaj więcej o: Informacja o realizacji projektu