POWIAT NOWOMIEJSKI

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie

Artykuły

Odbiór końcowy projektu

Przejdź do - Odbiór końcowy projektu

20 maja 2020 komisja odbioru powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim dokonała odbioru końcowego projektu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”  na działce nr 117/14 obręb Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ”Poddziałania 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Czytaj więcej o: Odbiór końcowy projektu

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

Przejdź do - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

27 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”. Projekt dofinansowany jest z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

Podpisanie umowy

27 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa między Powiatem Nowomiejskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie". Dokument parafowali: Andrzej Ochlak i Jerzy Czapliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej oraz przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wicemarszałek – Miron Sycz i Członek Zarządu – Marcin Kuchciński. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 862 242,94 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 639 751,22 zł co stanowi 80,90% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę części stolarki okiennej, montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody oraz zmianę technologii kotłowni.