Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” na półmetku

Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” realizowany przez Powiat Nowomiejski znalazł się na półmetku realizacji. Jest on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Czytaj więcej o: Projekt „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” na półmetku

Informacja o realizacji projektu

30 listopada 2017 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy region”, Działanie 3.1: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Czytaj więcej o: Informacja o realizacji projektu

Podpisanie umowy

30 listopada 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i starosta Andrzej Ochlak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”.

Opis przedsięwzięcia:

Nazwa: „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”
Wartość ogółem projektu: 2 753 075,50 zł
Termin realizacji: 31.10.2019  
Finansowanie: 424 325,83 zł -  Budżet powiatu (tj. 410 955,83 zł wkład własny i 13 370,00 zł – koszty niekwalifikowane)
2 328 749,67 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. (85% kosztów kwalifikowanych w projekcie).

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy