Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

Przejdź do - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

27 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim podpisał z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”. Projekt dofinansowany jest z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”

Podpisanie umowy

27 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa między Powiatem Nowomiejskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie". Dokument parafowali: Andrzej Ochlak i Jerzy Czapliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Haliny Bartkowskiej oraz przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wicemarszałek – Miron Sycz i Członek Zarządu – Marcin Kuchciński. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 862 242,94 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 639 751,22 zł co stanowi 80,90% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę części stolarki okiennej, montaż instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody oraz zmianę technologii kotłowni.