„Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”