„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko - Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530”.

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)”.

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra”.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny – Dębień przez wieś Zwiniarz”.

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. Woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - droga powiatowa 1333N na odcinku Łąkorek - Łąkorz”.