„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. nr 538 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra”.


Wnioskiem objęta była droga powiatowa Nr 1246N na odcinku o długości 2,430 km. Przebiega ona przez obszary wsi Skarlin na planowanym odcinku do przebudowy.
Projekt zakładał wzmocnienie i poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 5,50 m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 0,75 m – nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnionych opornikiem dodatkowo umocnione tłuczniem. Wykonano naprawę poboczy oraz oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Zbudowano peron o szerokości 1,50 m i wykonano oznakowanie poziome przystanku autobusowego.
W ramach projektu oznakowanie pionowe zostało wymienione na odblaskowe. Na wyjeździe ze Skarlina (w kierunku Nawry) poza obszarem zabudowanym ustawiono znak B-33 (ograniczenie prędkości do 70 km/h). Ponadto w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1246N przy wjeździe do miejscowości Skarlin od strony Nawry usytuowano wyspę dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy.

  • Dofinansowanie: 1 280 398,38 zł;
  • Całkowity koszty inwestycji: 1 829 140,55 zł.