„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)”.

Wnioskiem objęta jest droga powiatowa Nr 1299N i droga powiatowa Nr 1313N na odcinku o łącznej długości 12,045 km. Droga 1299N na przebudowywanym odcinku przebiega przez obszary wsi Szwarcenowo i Wonna. Droga powiatowa Nr 1313N na planowanym odcinku do przebudowy przebiega przez miejscowość Wonna (gmina Biskupiec), a jej bieg kończy się na Jamielniku (gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie) - granica z powiatem iławskim (Iława).
Projekt zakłada wzmocnienie nawierzchni przez ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na całym odcinku, poszerzenie jezdni poza obszarem zabudowy do szerokości jezdni 6,00 m. W obszarze zabudowy wsi Szwarcenowo i Wonna, w celu spowolnienia ruchu szerokość jezdni będzie wynosić 5,50m. Wzdłuż jezdni na całym odcinku objętym do przebudowy pobocze o szerokości 1m - nawierzchnia gruntowa, a przy krawędzi łuków wzmocnienie opornikiem i dodatkowo umocnienie tłuczniem. Przewidziano przebudowę istniejącego chodnika w terenie zabudowanym w Szwarcenowie i budowę nowego chodnika w Wonnie oraz przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji. Odwodnienie pasa przebudowywanej drogi będzie polegało na lokalnym ułożeniu ścieków krawędziowych z wpustami ulicznymi podłączonymi do istniejących przepustów. Wykonana zostanie naprawa poboczy, oczyszczenie i odnowienie rowów przydrożnych. Projekt zakłada budowę peronów i oznakowanie poziome przystanków autobusowych. W ramach projektu oznakowanie pionowe zostanie wymienione na odblaskowe. Wloty podporządkowanych skrzyżowań zostaną dodatkowo wyposażone w oznakowanie poziome. Oznakowanie poziome obejmie także przebudowane przejścia dla pieszych. Na przejściach dla pieszych zastosowane zostanie oznakowanie aktywne - znaki pionowe na tle fluorescencyjnym oraz punktowe elementy odblaskowe na jezdni. Na wlocie i wylocie do miejscowości Szwarcenowo i Wonna powstanie wyspa spowalniająca z odcięciem toru jazdy. W Szwarcenowie w obszarze zabudowanym na łukach spowolnienie do 30km/h, a w miejscowości Wonna na całym obszarze zabudowanym 40km/h. Na całym odcinku do przebudowy niebezpieczne łuki oznakowane ograniczeniem prędkości do 60km/h i 70km/h.

  • Dofinansowanie: 5 733 036,83 zł;
  • Całkowity koszty inwestycji: 8 820 056,66 zł.