Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem nadbudowę części budynku jednokondygnacyjnego o jedną kondygnację oraz dobudowę części dwukondygnacyjnej. Całość zostanie funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem poprzez przedłużenie ciągu komunikacyjnego – łącznika.
Planuje się rozbudowę o część dydaktyczną w której zaprojektowano 6 klas ogólnolekcyjnych, węzeł sanitarny, zaplecze dla nauczycieli, schowek porządkowy oraz pomieszczenie garażu i pomieszczenie gospodarcze. Projektowana rozbudowa jest spójna z istniejącą zabudową wkomponowując się w istniejące zagospodarowanie terenu.
Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 031 081,25 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 3 093 481,25 zł. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i dostosowanie do wymogów funkcjonowania w czasie pandemii.
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o. o. z Kulig.

  • Fotorelacja z 25 czerwca 2021

  • Fotorelacja z 1 października 2021